image
image
image

"Vše, co je hodno přírody,
je hodno úcty"

Marcus Tullius Cicero

Městské lesy
a zeleň, s.r.o.

Je pro nás ctí, že můžeme pečovat o historický lesní majetek města Valašské Meziříčí, který město vlastní od roku 1502.

Je pro nás zavazující, abychom našim dětem předali lesy alespoň v takovém stavu, v jakém jsme je převzali od našich předchůdců.

Je pro nás výzvou, zajišťovat práce ve veřejné zeleni ke spokojenosti a potěše oka občanů města. 

Od roku 1996 se snažíme ve veřejné zeleni nejen zajišťovat její údržbu, ale také přinášet nové prvky.

image