Výzva k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 1 250 m3 dřevní hmoty, pro 4. čtvrtletí 2022

Foto skládka dřeva

Městské lesy a zeleň, s.r.o. se sídlem ve Valašském Meziříčí, V Sadě 726, IČO 646 15 723, jako prodávající, vyzývá zájemce o odběr dřevní hmoty, osoby s příslušným oprávněním k podnikání, k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 1 250 m3 dřevní hmoty, v sortimentech dle ČSN 48 00 55, pro 4. čtvrtletí.

Pro zadávací dokumentaci nás kontaktujte nejpozději do 29. 09. 2022, 8.00 hod., na mail:

netolicka@melesy.cz

a tato bude obratem zaslaná.


Vaše nabídky následně dodejte na adresu sídla společnosti, do 13.00 hod. dne 07. 10. 2022.

Ve Valašském Meziříčí, 26. 09. 2022

 

Ing. Marek Netolička
jednatel společnosti-OLH