Výzva k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 1 600 m3 dřevní hmoty, pro 3. čtvrtletí 2022

Výzva k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 1 600 m3 dřevní hmoty, pro 3. čtvrtletí 2022

Městské lesy a zeleň, s.r.o. se sídlem ve Valašském Meziříčí, V Sadě 726, IČO 646 15 723, jako prodávající, vyzývá zájemce o odběr dřevní hmoty, osoby s příslušným oprávněním k podnikání, k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 1 600 m3 dřevní hmoty, v sortimentech dle ČSN 48 00 55, pro 3. čtvrtletí.


Pro zadávací dokumentaci nás kontaktujte nejpozději do 08. 07. 2022, 8.00 hod., na mail: netolicka@melesy.cz a tato bude dne 08. 07. 2022 zaslána.


Vaše nabídky následně dodejte na adresu sídla společnosti, do 13.00 hod. dne 15. 07. 2022.


Ve Valašském Meziříčí, 06. 07. 2022


Ing. Marek Netolička

jednatel