středisko zeleň

 Středisko zeleň společnosti Městské lesy a zeleň s.r.o. sídlící na ulici V Sadě ve Valašském Meziříčí je od roku 1996 dodavatelem odborných činností se zaměřením na: 


·kosení travnatých ploch

·sadové úpravy, zakládání trávníku

·zpracování projektu sadových úprav

·v sadových úpravách poskytujeme poradenství a návrhy technologických postupů

·chemická ochrana rostlin

·založení, řez a tvarování živých plotů

·odborné ošetření stromů a okrasných dřevin

·kácení, těžba stromů i ve ztížených podmínkách

·drcení větví,  frézování pařezů

·výzdoba interiéru

·zahradnictví – vazba,  pěstební činnost, prodej

·strojní vybavení firmy 


Všechny pracovní technologie  jsou vždy vyhotoveny v souladu s platnými zákony a předpisy např.  “Zákon o odpadech č. 185/2001 sb.". Veškeré činnosti jsou prováděny vyškolenými odborníky pro výše uvedené činnosti:

                     - práce na vysokozdvižné plošině,

                     - práce s motorovou pilou,

                     - strojní vazač,

                     - svářečské oprávnění,

                     - profesní řidičské oprávnění,

                     - dále disponujeme vyškolenými pracovníky na chemickou ochranu 2 a 3 stupně.

 

Garantujeme dodávky prací ve smluvených termínech a kvalitě.Kompletní údržbu Vaší zahrady svěřte odborníkům, ušetříte tak volný čas pro svou práci a koníčky, zárukou Vám  bude odborně a kvalitně odvedená práce s profesionálním týmem a výkonnými mechanizmy. Navíc Vám odpadne starost, co s biologickým odpadem.

       „Vše co je podle přírody,  je hodno úcty“