Výzva k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 1 400 m3 dřevní hmoty, pro 2. čtvrtletí 2023

Dřevo

Městské lesy a zeleň, s.r.o. se sídlem ve Valašském Meziříčí, V Sadě 726, IČO 646 15 723, jako prodávající, vyzývá zájemce o odběr dřevní hmoty, osoby s příslušným oprávněním k podnikání, k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 1 400 m3 dřevní hmoty, v sortimentech dle ČSN 48 00 55, pro 2. čtvrtletí 2023.

Pro zadávací dokumentaci nás kontaktujte nejpozději do 31. 03. 2023, 8.00 hod., na mail:

netolicka@melesy.cz

a tato bude dne 31. 03. 2023 zaslána.


Vaše nabídky následně dodejte na adresu sídla společnosti, do 13.00 hod. dne 12. 04. 2023.

Ve Valašském Meziříčí, 29. 03. 2023

 

 

Ing. Marek Netolička
jednatel společnosti-OLH