Výzva k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 2 000 m3 dřevní hmoty, pro 3. čtvrtletí 2023

hromádka dřeva

Městské lesy a zeleň, s.r.o. se sídlem ve Valašském Meziříčí, V Sadě 726, IČO 646 15 723, jako prodávající, vyzývá zájemce o odběr dřevní hmoty, osoby s příslušným oprávněním k podnikání, k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy na 2 000 m3 dřevní hmoty, v sortimentech dle ČSN 48 00 55, pro 3. čtvrtletí 2023.

Pro zadávací dokumentaci nás kontaktujte nejpozději do 07. 07. 2023, 8.00 hod., na mail:

netolicka@melesy.cz

a tato bude dne 07. 07. 2023 zaslána.

 

 

Vaše nabídky následně dodejte na adresu sídla společnosti, do 14:30 hod. dne 13. 07. 2023.

Ve Valašském Meziříčí, 03. 07. 2023